„PROPAGÁCIA BANSKEJ HISTÓRIE a cestovného ruchu V REGIÓNE“

Táto stránka vznikla na podporu propagácie baníckej histórie a cestovného ruchu v obciach Špania Dolina, Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča a v meste Banská Bystrica.

Vydajte sa poznávať krásy regiónu
napríklad aj na bežkách

Užite si objavovanie nášho regiónu!

Aké informácie nájdete na tejto stránke?