Banícke bratstvo “Herrengrund”

Majster bratstva: MUDr. Andrej Sitár
Kontakt: Obecný úrad Špania dolina č. 132, 974 15 Špania Dolina
email: relo.sitar@gmail.com
web: www.herrengrund.sk

Banskobystrický banícky cech

Predseda: Ing. Mikuláš Beránek
Kontakt: Československej armády č. 25, 974 01 Banská Bystrica
email: blast.mine@stonline.sk

Ľubietovský banícky spolok

Predseda: Ernest Solivajs
Kontakt: J.Kmeťa 92/96, 976 55 Ľubietová
email: ozlibetha2011@gmail.com

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA, o.z.

Predseda: Ing. Jaroslav Malchárek,CSc.
Kontakt: Buková 18, 811 02 Bratislava
tel.: 0905-678916, 02-54131410
e-mail: j.malcharek@szm.sk
web: www.slovenskabanskacesta.sk