Objavte banícku históriu v regióne Špania Dolina

Táto internetová stránka vznikla na podporu propagácie baníckej histórie a cestovného ruchu v obciach Špania Dolina, Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, mesta Banská Bystrica, ktoré sa lokálne nachádzajú pod Panským dielom (Panský diel – 1.100,2 m n. m. je výrazný z diaľky viditeľný hôľnatý vrchol, nachádzajúci sa v Starohorských vrchoch nad Špaňou Dolinou. Z vrcholu je nádherný výhľad na Zvolenskú kotlinu, Horehronie i Banskú Bystricu.)

Táto stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie na podporu propagácie baníckej histórie a cestovného ruchu v regióne.

Táto stránka bola spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.