obec Kynceľová

Obec Kynceľová leží v Banskobystrickom kraji, pod Nízkymi Tatrami. Prvá historická zmienka sa datuje od roku 1435 pod názvom Kunczelfalva.

V 13. Storočí bola obec poddanskou obcou na banskobystrickom mestskom teritóriu. Neskôr v rokoch 1496-1526 patrila banským magnátom Thurzovcom, potom mestu Banská Bystrica. V roku 1828 sa v dedine nachádzalo 14 domov a 107 obyvateľov.
Ľudia sa zaoberali poľnohospodárstvom a v 18. až 20. storočí povozníctvom. Začiatkom 20. storočia boli ľudia z obce známi ako murári a tesári a od roku1962 ako poľnohospodári. Dnes patrí obec do mikroregiónu Pod Panským dielom.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.kyncelova.sk