obec Nemce

Obec Nemce sa nachádza severovýchodne od mesta Banská Bystrica.

Stredoveké Nemce boli založené v 13. storočí banskobystrickými ťažiarmi. 13. novembra 1473 daroval Matej Korvín pani Barbore, dcére Hansa Edelpegka a matke Jána Korvína viaceré majetky, murovaný dom v Banskej Bystrici, baňu, majer za hradbami a tiež šesť obcí: Jakub, Podlavice, Riečka, Majer, Uľanka a naše Nemce /Nemetfalva/.

V r. 1501 Ondrej a Ján Koncovičovi predali Obec Nemce mestu Banská Bystrica za 533 florénov. Mesto Banská Bystrica vlastnila Nemce až do roku 1848 a teda osudy obce boli späté s Banskou Bystricou. Dalo by sa povedať, že obec žila pod erbom mesta Banská Bystrica.

Ako je už spomenuté, sv. Barbora, ktorá sa stala v r. 1473 prvou známou majiteľkou našich Nemiec, je symbolom osobnej patrónky nielen Nemiec, ale aj ochrankyňou všetkých remeselníkov, ktorí nejako súvisia s jej hlavným symbolom – vežou. Patria sem architekti, murári, kamenári, stavbári, tesári, ale aj ťažiari, baníci, kováči, zlievači, zvonári, vojaci, delostrelci , atď. K obci sa viaže legenda o sv. Barbore.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.nemce.sk