Obec Podkonice

Obec Podkonice, leží na úpätí južných svahov Nízkych Tatier v nadmorskej výške 520 mnm. Patrí do okresu Banská Bystrica a je súčasťou stredoslovenského horského regiónu ľudovej kultúry.

Obec sa prvýkrát spomína v listine kráľa Karola Roberta z roku 1340, kde sa uvádza ako “possessio Connyce”. Pravdepodobne vznikli na ostatkoch staršieho osídlenia alebo neďaleko neho aj dlhší čas pred rokom 1250, keď vznikol Ľupčiansky hrad, k majetku ktorého Podkonice patrili ako poddanská obec. Ľupčiansky hrad na začiatku nemal iba obrannú funkciu, ale slúžil aj na ubytovanie kráľa a jeho družiny počas poľovačiek v rozsiahlych častiach Zvolenského lesa.

Obec tvorí skupinu dedín tzv. banskobystrického salašníckeho typu. So salašníctvom súvisí výroba salašníckeho riadu: zvoncov, fujár, črpákov. Už v roku 1912 zachycoval v obci na fonograf ľudové piesne hudobný skladateľ Béla Bartók. V obci čerpali námety Jozef Gregor Tajovský, Alexander Mojzes a maliar Martin Benka.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.podkonice.sk