Obec Priechod

Obec Priechod leží 10 km severovýchodne od Banskej Bystrice.

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1340, kedy sa jej názov spomína v privilégiu pre Slovenskú Ľupču pri vymedzovaní Ľupčianskeho chotára. Pôvodní obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, pastierstvom a drevorubačstvom. V 16.- 19. storočí okrem spomínaných činností obyvatelia obce pracovali aj pre banskú komoru na výrobe drevených žľabov a na píle, ktorú banskobystrický mediarsky podnik zriadil medzi Priechodom a Balážami.

Po zrušení poddanstva nastáva rozmach chovu oviec a salašníctva, ktorým bola a je obec dlhé roky známa. Po vojne sa obec rozvíjala do dnešnej podoby po všetkých stránkach, pričom prioritou bol okrem iného rozvoj orientovaný na vieru a duchovné hodnoty.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.priechod.sk