Obec Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno.

Prvé písomné zmienky o obci Slovenská Ľupča pochádzajú z roku 1250. Bola založená na starej obchodnej ceste Via Magna spájajúcej mestá Budín a Krakov. Osada bola postavená okolo dvoch dôležitých budov: Hradu Ľupča a kláštora. V roku 1340 Karol I. povýšil osadu na mesto. Slovenská Ľupča stratila mestský charakter v 19. storočí.

V obci sa nachádza chránený strom “Korvínova lipa”, evanjelický kostol z roku 1874, budova bývalej radnice z roku 1659 a zrúcaniny bývalého stredovekého kláštora. Medzi ďalšie pamätihodnosti Slovenskej Ľupče patrí aj morový stĺp postavený v 18. storočí na poďakovanie Panne Márie za ukončenie smrteľného vypuknutia moru. Nachádza sa pred evanjelickým kostolom.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.slovenskalupca.sk