Thurzovsko-Fuggerovský ťažiarsky podnik

Thurzovsko-Fuggerovský ťažiarsky podnik (1493 – 1546). Ján Thurzo začal na Španej Doline už v r. 1494 hĺbiť šachtu nového typu, tzv. hlavnú, neskoršie tiež nazývanú dolnú alebo Ferdinandovu šachtu. Dosiahla hĺbku 250 m. Touto šachtou sa odvodňoval celý špaňodolinský revír a ťažila sa takmer všetka ruda až do poslednej štvrtiny 16. stor. Thurzo odkúpil v Bystrici na námestí dva domy od Jana Langa, postavil novú renesančnú budovu a prenajal komorský dom. Vlastníctvo domov týmto spoločnosti zaručovalo neobmedzené možnosti v obchodovaní s vínom, pivom a v zásobovaní baníkov všetkým potrebným. Spoločnosť postavila aj huty a hámre a dopravovala rudu na vzdialené trhy. Prosperita dala priestor aj na vznik Bratskej pokladnice na pomoc baníkom v chorobách a v starobe.

Thurzovsko-Fuggerovské podnikanie vyvolávalo hneď od začiatku silnú opozíciu hlavne od Stredosolovenských banských miest, ktoré sa sťažovali panovníkovi na stratu ziskov. V roku 1525 si nespokojná šľachta vynútila na sneme zrušenie spoločnosti. Uhorský kráľ ju opätovne vrátil do prenájmu Fuggerovcom, ktorí ju samostatne spravovali až do roku 1546. Potom správu baní prevzal erár a novozaložená Banská komora.
Dnes je Špania Dolina známym strediskom cestovného ruchu , ponúka malebné horské prostredie, čistý vzduch, ticho, prekrásne výhľady na okolité hory a množstvo zaujímavostí spojených s históriou a tradíciami obce.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.spaniadolina.sk