Mikroregión obcí pod Panským dielom

Banský mikroregión podporujú:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko (skrátene: OO CR SS)
www.centralslovakia.eu

Banskobystrický geomontánny park (skrátene: BBGMP)
www.geoparkbb.sk,
www.facebook.com/Banskobystrický-geopark

Mikroregión Pod Panským Dielom.
Tieto združenia obcí, miest, podnikateľov, verejný sektor, súkromný sektor a fyzické osoby podporujú aktivity v banskom mikroregióne Špania Dolina (obce Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce a Slovenská Ľupča, Mesto Banská Bystrica a MONTANA spol. s r.o.).