Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko (OO CR SS)
www.centralslovakia.eu

Banskobystrický geomontánny park (BBGMP)
www.geoparkbb.sk
www.facebook.com

Informačné centrum Banská Bystrica
www.icbb.sk

Infocentrum Donovaly
www.visitdonovaly.sk

Asociácia informačných centier
www.aices.sk