Súpis projektov na rozvoj propagácie baníctva a CR, kde príjemcom bola obec.

ŠPANIA DOLINA

Propagácia baníckej histórie v regióne (r.2013) …. vložiť celý súčasný obsah záložky „ Z REGIÓNU“ + bulletin zo záložky „cestovný ruch“ + vložiť video (DVD) z projektu EÚ zo stránky obce Špania Dolina alebo je aj na youtube ( to sa asi nesmie vkladať bez ich súhlasu, že ?)
https://www.youtube.com/watch?v=A3frGK-T7SU

Informačný bulletin Workshop

WORKSHOP – medzinárodné prezentačné sympózium a odborný seminár súčasť realizovaného projektu „Propagácia banskej histórie v regióne“ 4. – 5.októbra 2013, Špania Dolina
Informačný bulletin si môžete zobraziť alebo stiahnuť tu.

Špania Dolina (video):